Jätemaksut Ruskossa

Jätteestä maksetaan sen laadun ja määrän mukainen jätemaksu. Hyödynnettävät, erillisinä kuormina punnittavat jätteet ovat kaatopaikkajätettä edullisempia, kotitalouksille osin jopa maksuttomia (Oivapiste). Maksullista jätettä tuovat autot punnitaan vaa´alla.

Maksullisia jätteitä ovat mm.
• seka- ja rakennusjäte
• betoni-, tiili- ja asvalttijäte
• erityisjätteet ja nestemäiset jätteet

Minimihinnat

Oulun Jätehuolto perii minimiveloituksen seuraavasti: bio-, seka- rakennus- ja betonijäte sekä punnittava puutarhajäte viisi euroa ja muut jätelajit 20 euroa. Minimihinnalla kompensoidaan punnitus- ja käsittelykustannuksia.

Hinnasto 2014

Jätevero

Kaatopaikalle loppusijoitettavasta jätteestä peritään jäteveroa 50 euroa/tonni. Jätevero on lisätty jätteen hintaan ja se peritään asiakkaalta. Jätevero tilitetään valtiolle. Jäteverollisia jätteitä ovat kaikki kaatopaikalle loppusijoitettavat jätelajit, joita ovat mm. sekajäte, rakennusjäte, erityisjäte, puutarhajäte ja asbesti.

Esimerkiksi sekajätteen käsittelymaksu muodostuu seuraavasti:

perushinta 57,10 € euroa/tonni
hinta+jätevero 107,10 euroa/tonni
hinta+jätevero+alv 24 % 132,80 euroa/tonni

Hyödynnettäväksi toimitettavasta jätteestä ei jäteveroa tarvitse periä.

Ruskon jätekeskukseen voi tuoda maksutta esimerkiksi:

• kotitalouksien hyötyjätteitä: paperia, pahvia, kartonkia, metallia ja pakkauslasia
• kotitalouksien vaarallisia jätteitä
• sähkölaitteita

Maksuttomat jätteet otetaan vastaan Oivapisteellä.

Maalattu, lakattu tai muuten käsitelty puu tai vanhat huonekalut eivät ole puhdasta puuta, vaan ne viedään lajitteluareena Larelle ja niistä peritään sekajätteen hinta.