Jätemaksut Ruskossa

Jätteestä maksetaan sen laadun ja määrän mukainen jätemaksu. Hyödynnettävät, erillisinä kuormina punnittavat jätteet ovat kaatopaikkajätettä edullisempia, kotitalouksille osin jopa maksuttomia (Oivapiste). Maksullista jätettä tuovat autot punnitaan vaa´alla.

Maksullisia jätteitä ovat mm.
• seka- ja rakennusjäte
• betoni-, tiili- ja asvalttijäte
• erityisjätteet ja nestemäiset jätteet

Minimihinnat

Oulun Jätehuolto perii minimiveloituksen seuraavasti: bio-, seka- rakennus- ja betoni-, tiili- ja laattajäte sekä punnittava puutarhajäte viisi euroa ja muut jätelajit 20 euroa. Minimihinnalla kompensoidaan punnitus- ja käsittelykustannuksia.

Hinnasto 2015

Jätevero

Kaatopaikalle loppusijoitettavasta jätteestä peritään jäteveroa 55 euroa/tonni. Jätevero on lisätty jätteen hintaan ja se peritään asiakkaalta. Jätevero tilitetään valtiolle. Jäteverollisia jätteitä ovat kaikki kaatopaikalle loppusijoitettavat jätelajit, joita ovat mm. erityisjäte, välppäjäte, hyödyntämiskelvoton jäte, jätteenkäsittelyn rejekti sekä asbesti.

Esimerkiksi hyödyntämiskelvottoman ja jätteenkäsittelyn rejektin hinta muodostuu seuraavasti:

perushinta 65,56 euroa/tonni
hinta+jätevero 120,56 euroa/tonni
hinta+jätevero+alv 24 % 149,49 euroa/tonni

Hyödynnettäväksi toimitettavasta jätteestä ei jäteveroa tarvitse periä.

Ruskon jätekeskukseen voi tuoda maksutta esimerkiksi:

• kotitalouksien hyötyjätteitä: paperia, pahvia, kartonkia, metallia ja pakkauslasia
• kotitalouksien vaarallisia jätteitä
• sähkölaitteita

Maksuttomat jätteet otetaan vastaan Oivapisteellä.

Maalattu, lakattu tai muuten käsitelty puu tai vanhat huonekalut eivät ole käsittelemätöntä puuta, vaan ne viedään lajitteluareena Larelle ja niistä peritään sekajätteen hinta.