Liikenne 16.08.2017, Eteläinen alikäytävä
                                     
keskustaan: 13980, keskustasta: 22851, yht.36831

Tietoja mittauspäivän huippuliikenteestä saat kohdasta
huippuliikenne
Mittauspisteen päivittäiset tiedot saat kohdasta
vuorokausiliikenne