Liikenne 16.08.2017, Pohjoinen alikäytävä
                                     
keskustaan: 1, keskustasta: 3, yht.4

Tietoja mittauspäivän huippuliikenteestä saat kohdasta
huippuliikenne
Mittauspisteen päivittäiset tiedot saat kohdasta
vuorokausiliikenne