Liikenne 16.08.2017, Pohjantien silta
                                     
keskustaan: 0, keskustasta: 0, yht.0

Tietoja mittauspäivän huippuliikenteestä saat kohdasta
huippuliikenne
Mittauspisteen päivittäiset tiedot saat kohdasta
vuorokausiliikenne