Seudun yleiskaavoitus
Yleiskaava
Toteuttamisohjelma
Hajarakentaminen
VIVA-suunnitelma
Kaupallinen palveluverkkoselvitys
Paikkatieto

Lisätietoja:
Seutusuunnittelija
Anne Leskinen
p. 044 703 1628
etunimi.sukunimi@ouka.fi

 

 
 
Seudun yleiskaavoitus
 
Seudun kuntien yhteinen yleiskaava

Seudun yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kunnan asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämisessä.

Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Tyrnävän kuntien alueella on voimassa Oulun seudun yleiskaava 2020.

bulletOulun seudun yleiskaava 2020 (yhdistelmä)
 

Maankäytön ja liikenteen aiesopimus

Oulun seudun liikennejärjestelmän kehittäminen kytkeytyy seudun maankäytön toteuttamiseen. Aiesopimuksen tavoitteena on edistää Oulun seudun maankäytön ja liikennejärjestelmän vuorovaikutteista kehittämistä yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimuksen tavoitteena on myös varmistaa sellaisen liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuminen, joilla on useita rahoittajia ja jotka vaikuttavat positiivisesti liikennejärjestelmän toimivuuteen.

bullet

Maankäytön ja liikenteen aiesopimus (pdf)

kuva: Sanna Turunen

 

Muut selvitykset:

bulletOulun seudun asukasbarometri (v.2011)

 

Oulun seudun kunnat ovat laatineet selvityksen ”Oulun seudun elinkeinorakenne 1997-2006-2020” Selvitys koskee Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyrnävän ja Ylikiimingin kuntia.

Oulun seudun elinkeinorakenne 1997-2006-2020 (pdf ).
Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä sekä Ylikiiminki.

bullet Oulun kaupunkia koskeva osa selvityksestä

 

Seudun yleiskaavan hyväksymisen jälkeen yleiskaava- alueen kunnissa on laadittu seuraavat yleiskaavat, jotka korvaavat omalta alueeltaan seudun yleiskaavan:

bulletHaukipudas
bulletKirkonkylän osayleiskaava 2020. Kv hyväksyi 14.6.2004.
bulletMartinniemen osayleiskaava 2025. Kv hyväksyi 9.6.2008.
 
bulletLumijoki
bulletLiminganlahden rantaosayleiskaava. P-P:n ympäristökeskus vahvisti 2.6.2000.
bulletLumijoen kirkonkylän osayleiskaava 2030 muutos ja laajennus. Kv hyväksyi 25.8.2010.

bulletMuhos
bulletOulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavan muutos ja laajennus. Kv hyväksyi 25.5.2004, ei ole saanut lainvoimaa
bulletOulujokivarren eteläpuolen osayleiskaavan muutos ja laajennus. Kv hyväksyi 19.2.2009. KHO:n käsittely kesken.
bulletMontta – Pyhäsivu osayleiskaava. Kv hyväksyi 7.6.2007.
 
bulletMuhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien yhteinen Rokuan yleiskaava.
bulletYmpäristöministeriö vahvisti 4.9.2009. KHO:n käsittely kesken.
 
bulletOulu
bulletOulun yleiskaava 2020. Kv hyväksyi 26.1.2004.
bulletOulujokivarren osayleiskaava. Kv hyväksyi 26.1.2004.
bulletSeudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaava.
Kv hyväksyi 3.10.2007.
bulletOulujokivarren osayleiskaava. Kv hyväksyi 26.1.2004.
bulletSeudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaava.
Kv hyväksyi 3.10.2007.
 
bulletOulunsalo
bulletKeskeisten alueiden yleiskaava 2030. Kv hyväksyi 12.6.2006.
bulletKarhuojan osayleiskaava. Kv hyväksyi 27.3.2006.
bulletHylkykarin osayleiskaava. Kv hyväksyi 24.9.2007.
 
bulletTyrnävä
bulletKirkonkylän osayleiskaava. Kv hyväksyi 14.9.2005.
bulletMurron ja Ojakylän osayleiskaava 2030. Kv hvyäksyi 25.6.2008.
 

 

   
19.08.2015 © Oulun kaupunki - Seutu palaute@ouka.fi