Raitotie välillä Hiukkavaaran keskus-Kiulukangas, Heinikorven alikulkukäytävä
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Hiukkavaara 
Nimi Raitotie välillä Hiukkavaaran keskus-Kiulukangas, Heinikorven alikulkukäytävä
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Raitotien väli Hiukkavaaran keskus-Kiulukangas on noin 3 km pitkä katu, joka yhdistää Raitotien ja Poikkimaantien muodostaen kehätien. Yhteys sisältyy Hiukkavaaran keskuksen asemakaavaan. Se on tarpeellinen mm. koska osa Hiukkavaaran koulun oppilaista tulee Kiulukankaalta.

Suunnitelmaan sisältyy Raitotie, sen rinnalle rakennettava Hiukkavaaranpolku-niminen pyörätie ja Hiukkavaaran keskuksen päässä Marssikadun pohjoispään rakentaminen sekä Crusellipolku ja Paraatireitti-nimiset pyörätiet. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy Myllyojan putkisilta. Kadun rakentaminen valmistuu vuoden 2018 aikana.

Raitotien suunnitelmaa täydentävää Heinikorven alikulkukäytävän katusuunnitelma. Alikulkukäytävä perustuu 9.4.2013 voimaan tulleeseen Kiulukankaan asemakaavaan. Kyseessä on yhteys Hiukkavaaran ja Korvensuoran itäpuolta kiertävältä ulkoilu- ja hiihtoreitiltä Raitotien ali Haapalehtoon. Alikulkukäytävän yhteyteen rakennetaan varaus myöhemmin rakennettavalle pyörätielle Raitotieltä Vanhan Hiukkavaaran alueelle.Yhdyshenkilöt Suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma p. 044 703 2114
Ympäristösuunnitteluvastaava Merja Kaikkonen p. 044 703 2128
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 23.3.2017
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 28.3.2017 -
Nähtävillä 4.4.2017 - 20.4.2017
Yhdyskuntalautakunta 9.5.2017 -
Yhdyskuntalautakunta 20.3.2018 -
Nähtävillä 23.3.2018 - 6.4.2018
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 09.05.2017 § 321, Heinikorven akk, Ki 10.4.2018 § 119
Liitteet
Raitotie välillä Hiukkavaarankeskus-Kiulukangas    
Sijaintikartta   Raitotie_sijaintikartta.pdf   379 kt
Ote asemakaavasta   Raitotie_asemakaavaote.pdf   2 328 kt
Yleiskartta   K2-1_Yleiskartta.pdf   6 827 kt
Katupiirustus 1   K2-2_Raitotie_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   957 kt
Katupiirustus 2   K2-3_Raitotie_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 199 kt
Katupiirustus 3   K2-4_Raitotie_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 555 kt
Katupiirustus 4   K2-5_Raitotie_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 294 kt
Katupiirustus 5   K2-6_Raitotie_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   708 kt
Katupiirustus 6   K2-7_Raitotie_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 049 kt
Katupiirustus 7   K2-8_Raitotie_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   714 kt
Poikkileikkaukset 1   K4-1_Tyyppipoikkileikkaukset.pdf   391 kt
Poikkileikkaukset 2   K4-2_Tyyppipoikkileikkaukset.pdf   162 kt
Ympäristösuunnitelma 1   K5-1_Ympäristösuunnitelmakartta.pdf   665 kt
Ympäristösuunnitelma 2   K5-2_Ympäristösuunnitelmakartta.pdf   970 kt
Ympäristösuunnitelma 3   K5-3_Ympäristösuunnitelmakartta.pdf   1 345 kt
Ympäristösuunnitelma 4   K5-4_Ympäristösuunnitelmakartta.pdf   1 176 kt
Ympäristösuunnitelma 5   K5-5_Ympäristösuunnitelmakartta.pdf   546 kt
Ympäristösuunnitelma 6   K5-6_Ympäristösuunnitelmakartta.pdf   706 kt
Ympäristösuunnitelma 7   K5-7_Ympäristösuunnitelmakartta.pdf   1 655 kt
Myllyojan putkisilta   S2_a-1_Putkisilta_Paapiirustus.pdf   522 kt
Piirustusluettelo   Sisluettelo_Raitotie.pdf   8 kt
   
Heinikorven alikulkukäytävä    
Sijanitikartta   Raitotie_sijaintikartta.pdf   416 kt
Ote asemakaavasta   Raitotie_asemakaavaote.pdf   2 328 kt
Yleiskartta   R2-1_Yleiskartta.pdf   6 617 kt
Sisällysluettelo   Sisluettelo_Raitotie.pdf   7 kt
Katusuunnitelmakartta   R2-5_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 619 kt
Poikkileikkaukset   R4-2_Tyyppipoikkileikkaukset.pdf   155 kt
Ympäristösuunnitelmakartta   R5-4_Raitotie_Ympäristösuunnitelmakartta.pdf   1 561 kt
Sillan yleispiirustus   S5_a-1.pdf   542 kt 
*
30.5.2020 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi