Maantie 849 parantaminen välillä Kiiminki-Yli-Ii
Suunnitelman laji Tiesuunnitelma
Kaupunginosat Kiiminki  Yli-Ii 
Nimi Maantie 849 parantaminen välillä Kiiminki-Yli-Ii
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Suunnitelma käsittää maantien 849 parantamisen välillä Kiiminki - Yli-Ii.

Maantie 849 (Kiiminki - Yli-Ii - Ylikärppä - Taininiemi) on etelä- pohjoissuuntainen seututieyhteys Kiimingistä Simon kunnan Taininiemeen. Maantietä käyttävät välillä Kiiminki - Yli-Ii työmatkaliikenteen ohella muun muassa raskaat puu- ja turvekuljetukset. 26,7 kilometrin pituinen suunnittelualue alkaa
Kiimingissä valtatiestä 20 ja päättyy Yli-Iissä Iijoen rantaan. Maantie 849 parannetaan poikkileikkauksen 8/7 mukaiseksi tieksi. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tien pystygeometriaa parannetaan vastaamaan paremmin suunnitteluohjeita.

Suunnittelualueella on voimassa
- Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
- 1. ja 2. vaihemaakuntakaava
- oikeusvaikutteinen Uuden Oulun yleiskaava
- oikeusvaikutteinen Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava
- oikeusvaikutteinen Karjalankylän osayleiskaava
- oikeusvaikutteinen Kierikin osayleiskaava

Kaavakartoilla maantie 849 on merkitty nykyiselle paikalle seututieksi.

Suunnittelualue rajoittuu asemakaava-alueeseen suunnittelualueen molemmissa päissä, Kiimingin puoleisessa sekä Yli-Iin puoleisessa päässä.

Suunnitelmaluonnosta on esitelty yleisötilaisuudessa 21.2.2017 Yli-Iin koululla.

Yhdyshenkilöt Projektipäällikkö Mikko Ukkola p. 040 5570 891
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 7.9.2017
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 12.9.2017 -
Nähtävillä 22.9.2017 - 23.10.2017
Nähtävillä 15.5.2018 - 13.6.2018
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 28.11.2017 § 627
Liitteet
Kansilehti   Kansilehti_Kiiminkii.pdf   369 kt
Tiesuunnitelmaselostus   1.2T_Tiesuunnitelmaselostus.pdf   257 kt
Yleiskartta 1   2-1T-1-Yleiskartta-p.pdf   1 186 kt
Yleiskartta 2   2-1T-2-Yleiskartta-pp.pdf   1 209 kt
Yleiskartta 3   2-1T-3-Yleiskartta-p.pdf   1 278 kt
Yleiskartta 4   2-1T-4-Yleiskartta-p.pdf   1 868 kt
kartta 1   3T-1 Suunnitelmakartta 30-1400.pdf   702 kt
kartta 2   3T-2 Suunnitelmakartta 1400-2800.pdf   284 kt
kartta 3   3T-3 Suunnitelmakartta 2800-4200.pdf   233 kt
kartta 4   3T-4 Suunnitelmakartta 4200-5600.pdf   236 kt
kartta 5   3T-5 Suunnitelmakartta 5600-7000.pdf   181 kt
kartta 6   3T-6 Suunnitelmakartta 7000-8400.pdf   234 kt
kartta 7   3T-7 Suunnitelmakartta 8400-9800.pdf   249 kt
kartta 8   3T-8 Suunnitelmakartta 9800-11200.pdf   212 kt
kartta 9   3T-9 Suunnitelmakartta 11200-12600.pdf   205 kt
kartta 10   3T-10 Suunnitelmakartta 12600-14000.pdf   207 kt
kartta 11   3T-11 Suunnitelmakartta 14000-15400.pdf   220 kt
kartta 12   3T-12 Suunnitelmakartta 15400-16800.pdf   234 kt
kartta 13   3T-13 Suunnitelmakartta 16800-18200.pdf   246 kt
kartta 14   3T-14 Suunnitelmakartta 18200-19600.pdf   203 kt
kartta 15   3T-15 Suunnitelmakartta 19600-21000.pdf   209 kt
kartta 16   3T-16 Suunnitelmakartta 21000-22400.pdf   197 kt
kartta 17   3T-17 Suunnitelmakartta 22400-23800.pdf   251 kt
kartta 18   3T-18 Suunnitelmakartta 23800-25200.pdf   236 kt
kartta 19   3T-19 Suunnitelmakartta 25200-26770.pdf   506 kt
poikkileikkaukset   4T-1_Liikennetekn_poikkileikkaukset.pdf   254 kt
poikkileikkaukset   4T-2_Liikennetek_poikkileikkaukset_J-Y-tiet.pdf   103 kt
Täydellinen tiesuunnitelma on nähtävillä Ympäristötalolla, Solistinkatu 2     
*
20.11.2019 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi