Marmoritien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Kaijonharju  Liikanen  Rusko 
Nimi Marmoritien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Ruskon alueelle (Ruskonniitty) on laadittu asemakaava-alueen laajennus, jonka tavoitteena on monipuolistaa Ruskon yritystonttitarjontaa. Kaava on saanut lainvoiman 20.9.2019.

Kadut ja liikenne on laatinut Ruskonniityn teollisuusalueelle Marmoritien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnitelman yhteydessä laaditaan alueelle kunnallisteknisten verkostojen suunnitelmat. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelmaan sisältyy Raitotien liittymäjärjestelyt Marmoritien liittymässä, alueen pääkatu Marmoritie välillä Raitotie-Palolankuja ja tonttikadut Palolantie ja Palolankuja sekä pyörätietä.
Ruskonniityn alueen katujen rakentaminen tapahtuu maankäytön toteuttamisohjelman perusteella ja katujen rakentaminen sisältyy katurakentamisen investointiohjelmaan 2020-2021.

Projektikortilla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa.
Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.
Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä
rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta:
katusuunnitelmat@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Projekti-insinööri Pekka Turunen p. 044 703 2120
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2.
sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 17.3.2020
Käsittelyvaiheet
Ehdotusvaihe -
Hyväksymisvaihe -
Nähtävillä 17.4.2020 - 4.5.2020
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupungininsinööri 8.5.2020
Liitteet
HYVÄKSYMISVAIHE    
Kaupungininsinööri 8.5.2020 § 138    
   
NÄHTÄVILLÄ    
17.4.-4.5.2020    
   
EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta 7.4.2020
   
Sisällysluettelo   _Sisallysluettelo_Ruskonniityn kadut.pdf   12 kt
Sijaintikartta   R0_Sijaintikartta.pdf   106 kt
Ote asemakaavasta   Asemakaavaote.pdf   322 kt
Katusuunnitelmakartta 1   R2-1_Suunnitelmakartta1.pdf   1 571 kt
Katusuunnitelmakartta 2   R2-2_Suunnitelmakartta2.pdf   1 000 kt
Ympäristösuunnitelmakartta 1   R3-1_Ymparistösuunnitelma 1.pdf   2 335 kt
Ympäristösuunnitelmakartta 2   R3-2_Ymparistösuunnitelma 2.pdf   1 429 kt
Poikkileikkaukset   R5-1_Tyyppipoikkileikkaukset.pdf   1 174 kt 
*
11.4.2021 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi