Kestävä Kaijonharju, rakennussuunnittelu
Suunnitelman laji Ympäristösuunnitelma
Kaupunginosat Linnanmaa  Kaijonharju 
Nimi Kestävä Kaijonharju, rakennussuunnittelu
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Kadut ja liikenne-yksikkö sekä Oulun Infra ovat laatineet Kestävä Kaijonharju rakennussuunnittelun ympäristösuunnitelmat.

Kohde sijaitsee Oulun Linnanmaa (78) ja Kaijonharju (80) kaupunginosassa. Suunnittelualueet sijoittuu Nyyrikinpuistoon Kuivasjärven eteläpuolen ja Kaitoväylän rajaamalle alueelle, Tapion puistoon ja Pyykösjärven puistoon Pyykösjärven länsirannan ja Huvilarannantien välisellä alueella.

Nyyrikinpuisto voimassa oleva asemakaava voimassa olevassa asemakaavassa alue on puistoa. Asemakaava on vahvistettu 17.05.1979 (kaavatunnus 564-861). Alueen länsiosassa on vireillä Tapionrannan korttelin asemakaava.

Tapionpuiston, Kaijontori sekä Kaijonraitti asemakaava on vahvistettu 17.04.1975 (kaavatunnus 564-706). Asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu katuaukio tai tori, puistoaluetta ja jalankululle varattua aluetta.

Pyykösjärvenpuiston kohdalla on Huvilarannantien asemakaavamuutos on vireillä. Asemakaava on hyväksytty 26.4.2021, mutta asemakaavasta on valitettu. Valitus koskee Vihreän korttelin aluetta. Sekä voimassa olevassa että vireillä olevassa asemakaavassa alue on lähivirkistysaluetta.


Rakennussuunnitelmassa esitetään Nyyrikinpuistossa Kuivasjärven suuntaisen etelärannalla jatkettava rantaraittia Kylmäniemenpolun sillalta Normaalikoulun itäpuolelle Nyyrinkinpolulle asti. Puistoon rakennetaan myös pohjois-eteläsuuntainen puistopolku luomaan yhteys Kaitoväylältä sekä uudelta itä-länsisuuntaiselta reitiltä Kuivasjärven rannalle. Uusi raitti valaistaan.

Tapionpuiston alueelle rakennetaan uusi puistopolkuyhteys Kaijonharjun keskuksen ja Kaitoväylän välille.


Kaijonraittia levennetään ja kunnostetaan 3,5 metriä leveäksi. Kaijonraitin varrelle sijoitetaan penkkisyvennyksiä oleskeluun.


Kaijontoria uudistetaan uudella betonikiveyksellä, uusilla kalusteilla sekä uudella esiintymislavalla. Kulkuyhteyksistä poistetaan kaksi reittiyhteyttä. Toisen reittiyhteyden tilalle rakennetaan viljelylaatikoilla kaaren muotoinen alue. Lisäksi yhden kulkureitin varrelle rakennetaan pergola. Kaijontorin alueelle sijoitetaan kaupunkiviljelyä varten lavakauluslaatikoita.

Pyykösjärvenpuistoon rakennetaan uusia puistopolkuja/kävelyreittejä, jotka noudattelevat nykyisten polkujen sijainteja. Puuston harkitulla harventamisella avataan näkymiä vesipintaan.

Polun varrelle sijoitetaan monitoimivälineellä varusteltu ulkokuntoilualue, jonka yhteydessä on myös penkkejä sekä istutettavia mäntyjä. Metsärannan huvilan kohdalle rakennetaan oleskelu/näköalapaikka, johon sijoitellaan kalusteita oleskeluun sekä puurakenteinen oleskelutasanne. Oleskelutasanne on kahdessa tasossa ja sen alempi taso laskee Pyykösjärven rantaan. Tasanteen yhteydessä on myös istuintaso. Alueen pohjoisosassa on kolmas levähdyspaikka, jonka yhteydessä on penkki, josta aukeaa näkymä Pyykösjärvelle.

Suunnittelualueilla kunnostetaan poistamalla huonokuntoisia puita ja istuttamalla uutta kasvillisuutta sekä rannalla avataan harkitusti näkymiä poistamalla kasvillisuutta.Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Maisema-arkkitehti Sami Kaleva p. 044 703 2117
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 17.2.2022
Käsittelyvaiheet
Ehdotusvaihe -
Hyväksymisvaihe -
Nähtävillä 4.2.2022 - 18.2.2022
Päättymispvm  
Hyväksyjä
Liitteet
  kaijonharju_koko_alue.pdf   2 971 kt
HYVÄKSYMISVAIHE    
Yhdyskuntalautakunta 9.11.2022 § 613    
   
NÄHTÄVILLÄ    
4.2.-18.2.2022    
   
EHDOTUSVAIHE    
Yhdyskuntalautakunta 25.1.2022 § 42    
   
Nyyrikinpuisto:    
Suunnitelmaselostus   Suunnitelmaselostus_Nyyrikinpuisto.pdf   432 kt
Ympäristösuunnitelma, länsiosa   Ympäristösuunnitelma_Nyyrikinpuisto_itäosa.pdf   697 kt
Ympäristösuunnitelma, itäosa   Ympäristösuunnitelma__Nyyrikinpuisto_länsiosa.pdf   761 kt
   
Pyykösjärvenpuisto:    
Suunnitelmaselostus   Suunnitelmaselostus_Pyykösjärvenpuisto.pdf   385 kt
Ympäristösuunnitelma   Ympäristösuunnitelma_Pyykösjärvenpuisto.pdf   1 023 kt
   
Tapionpuisto,-Kaijontori-Kaijonraitti:    
Suunnitelmaselostus   Suunnitelmaselostus_Tapionpuisto-Kaijontori-Kaijonraitti.pdf   599 kt
Ympäristösuunnitelma   Ympäristösuunnitelma_Tapionpuisto-Kaijontori-Kaijonraitti.pdf   1 412 kt
   
Havainnekuvat:    
  Kestävä Kaijonharju rakennussuunnittelu_havainnekuvat.pdf   1 666 kt 
*
28.5.2023 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi