564-2532 Nahkatehtaankatu 6
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat VI (Myllytulli) 
Nimi 564-2532 Nahkatehtaankatu 6
Tunnus
Kuvaus/tavoite Asemakaavan muutosalueena on VI kaupunginosan (Myllytulli) korttelin 22 tontti nro 3, korttelin 23 tontit nro 2-5, kortteli 29, Nahkurintorin aukio sekä osa Kasarmintien ja Nahkurinpolun katualueista osoitteissa Nahkatehtaankatu 4-6, Kasarmintie 9 ja Makasiinikatu 9.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Tietomaan rakennuksen lisärakentaminen kaupunginhallituksen päätöksen 21.2.2022 § 52, Hankeselvitys Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi, mukaan. Päätöksessä todetaan, että hankeselvityksen mukaisesti nykyinen tiedeteatteri puretaan ja korvataan uudisosalla. Asemakaavassa suojeltu Tietomaan osa peruskorjataan. Hankeselvityksen mukainen uudisosan ratkaisu edellyttää asemakaavan muutosta. Asemakaavan muutoksen hakijana on Oulun Tilapalvelut.

Oulun taidemuseon sekä Sivakka-yhtymän hallinnoiman asuinkerrostalon rakennuksiin ei ole tulossa muutoksia. Ne ovat mukana asemakaavan muutosalueessa lähinnä pysäköintivelvoitteiden järjestelyjen osalta. Lisäksi Oulun taidemuseon asemakaavassa olevaa suojelumerkintää on tarkoitus ajantasaistaa.

Luupin uudisosan suunnittelusta järjestetään arkkitehtuurikilpailu.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 14.6.2023 klo 17-19 Ympäristötalon kahvio Leetassa, Solistinkatu 2.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Yhdyshenkilöt Kaavoitusarkkitehti Jere Klami, puh. 044 703 2412 Kaavoitusassistentti Outi Colliander, puh. 040 664 2838
Aloittamispvm
Käsittelyvaiheet
Ehdotusvaihe -
Hyväksymisvaihe -
Tullut voimaan -
OAS 29.4.2022 - 30.5.2022
Valmisteluvaihe 2.6.2023 - 3.7.2023
Päättymispvm  
Hyväksyjä
Liitteet
VALMISTELUVAIHE:    
Kaavaluonnos nähtävillä 2.6 - 3.7.2023 (Yhdltk 23.5.2023 § 267)    
Kaavaluonnos (kartta)   564-2532_Luonnos_12052023_korjattu.pdf   870 kt
Kaavaselostus   Asemakaavan selostus Luuppi.pdf   16 195 kt
   
   
   
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA:    
OAS nähtävillä 29.4 - 30.5.2022 (yhdltk 12.4.2022 § 241)    
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   Luuppi_OAS_1.4.2022.pdf   1 174 kt
   
   
   
SELVITYKSET:    
Luontoselvitys   Luontoselvitys.pdf   1 327 kt
Maisemaselvitys   Maisemaselvitys.pdf   11 192 kt
Meluselvitys   Meluselvitys.pdf   1 103 kt
Pilaantuneisuusselvitys   Pilaantuneisuusselvitys.pdf   2 566 kt
Sulfaattimaaselvitys   Sulfaattimaaselvitys.pdf   825 kt
Arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja 15.12.2022   Arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja 15.12.2022.pdf   12 719 kt
Taidemuseon rakennushistoriaselvitys   Taidemuseo RHS.pdf   11 280 kt
Tietomaan rakennushistoriaselvitys   Tietomaa RHS.pdf   17 090 kt 
*
28.5.2023 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi