Sanginjoen ulkometsän metsien ja ympäristön hoidon kehittäminen
Suunnitelman laji Yleissuunnitelma
Kaupunginosat Ulkosanki 
Nimi Sanginjoen ulkometsän metsien ja ympäristön hoidon kehittäminen
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Alueelliset (Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen Piiri ry ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry) luontojärjestöt tekivät loppuvuodesta 2004 esityksen Sanginjoen ulkometsän suojelemiseksi. Kaupungin itäpuolella sijaitseva Sanginjoen ulkometsä on laajuudeltaan n. 2530 ha ja käsittää kokonaisuudessaan kaupungin metsien hoitolohkon III.

Projektin aikana linjataan alueen käytön kannalta keskeiset kysymykset, joita ovat luonnon monimuotoisuus, kuntalaisten virkistysmahdollisuuksien tukeminen sekä metsille asetettavat taloudelliset tavoitteet. Projektin tuloksena valmistuu Sanginjoen ulkometsän hoidon ja käytön yleissuunnitelma, jonka tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet integroidaan vuosina 2007 - 2008 päivitettävään Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Yhdyshenkilöt Kaupunginmetsänhoitaja Olli Lipponen, puh. 044 703 2380.
Aloittamispvm 1.10.2006
Käsittelyvaiheet
Tekninen lautakunta hyväksyi projektisuunnitelma § 49 - 16.1.2007
Tekninen lautakunta § 41 - 16.1.2007
Yleisötilaisuus - 5.2.2007
Tekninen lautakunta § 393 - 19.6.2007
Tekninen lautakunta § 663 - 30.10.2007
Tekninen lautakunta esittää kh:lle, Sanginjoelle tehdään hoito- ja käyttösuunnitelma VE 3 linjausten mukaisesti § 698 - 13.11.2007
Ympäristölautakunta § 298 - 18.12.2007
Etenemisvaihtoehdot nähtävillä 19.1.2007 - 9.2.2007
Päättymispvm  
Hyväksyjä Tekninen lautakunta
Liitteet
Sanginjoen ulkometsän metsien ja ympäristön hoidon kehittäminen - projektisuunnitelma   Sanginjoki_projektisuunnitelma.pdf   44 kt
Kartta Sanginjoen sijainti ja kulkuyhteydet   Sanginjoen ulkometsat kartat.pdf   186 kt
Sanginjoen ulkometsän hoidon ja käytön vaihtoehdot   Hoidon ja kayton vaihtoehdot.pdf   223 kt
Sanginjoen kävijät   Sanginjoen_kavijat.pdf   674 kt
Kävijäkyselyn liitteet   KavijakyselynLiitteet.pdf   598 kt
Sanginjoen linnusto   Sanginjoenlinnusto.pdf   320 kt
Sanginjoen kääväkkäät ja jäkälät   Sanginjoen_kaavakkaat_ja_jakalat.pdf   1 246 kt
Sanginjoen jäkäläkartoituksen indikaattorijäkälät.   jakala.pdf   11 kt
Uhanalaiset ja harvinaiset alkuperäislajit sekä muinaistulokkaat   alkuperaislajit.pdf   17 kt
Indikaattorisienilajit   Kuusivaltainen.pdf   12 kt
Metsäkuviot   metsakuviot.pdf   64 kt
Ekologisesti ja virkistyksellisesti arvokkaat kohteet   kohteet_2.pdf   80 kt
Sanginjoen arvokkaimmat kohteet   kohteet.pdf   1 812 kt
Valokuvia   valokuvat.pdf   1 848 kt
Yhteenveto Sanginjoen ulkometsän luonto- ja virkistysarvoista   Sanginjoen_ulkometsan_luonto-_ja_virkistysarvoista.pdf   1 048 kt
Egologisesti ja virkistyksellisesti arvokkaimmat kohteet   YhteenvetoLiite1.pdf   1 812 kt
Egologisesti ja virkistyksellisesti arvokkaimpien kohteiden sijoittuminen osayleiskaavamerkintöihin   Yhteenveto_LIITE 2.pdf   80 kt
Alkuperäislajit ja muinaistulokkaat   YhteenvetoLIITE 3.pdf   17 kt
Kuusi- ja mäntyvaltaisten metsien indikaattorisienilajit   YhteenvetoLIITE 4.pdf   12 kt
Vanhojen metsien indikaattorijäkälät   YhteenvetoLIITE 5.pdf   11 kt
Metsäkuviot pinta-aloineen   YheenvetoLIITE 6.pdf   64 kt 
*
27.6.2019 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi