Kivikkokangas AAM1998
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Hiukkavaara  Niiles 
Nimi Kivikkokangas AAM1998
KIVIKKOKANGAS, asemakaava sekä liikenteen, katujen, ympäristön, vesi- ja energiahuollon suunnittelu sekä kuntatekniikan rakennussuunnittelu osalle aluetta (Oulun kaupungin Niileksen ja Saarelan kaupungtinosien osia koskeva asemakaava).
Tunnus AAM1998 <083583>
Kuvaus/tavoite

Hiukkavaaran alueen suunnittelu käynnistyy Kivikkokankaan asemakaavan laadinnalla. Samanaikaisesti asemakaavoituksen kanssa alueelle laaditaan kuntatekniikan yleissuunnitelmat ja osalle aluetta kuntatekniikan rakennussuunnitelmat.

Työn lähtökohtana on Hiukkavaaran kaavarunko 24.1.2008, jossa on esitetty mm. alueen toiminnot, mitoitus, sekä liikenne- ja kunnallisteknisten verkkojen perusratkaisut. Suunnittelussa noudatetaan kaavarungossa esitettyjä periaatteita kestävän kehityksen mukaisesta kaupunkisuunnittelusta.

Alueelle suunnitellaan kaavarungon mitoituksen mukainen kaupunkimainen pientalovaltainen asuntoalue n. 2 500 asukkaalle ja n. 1 050 asunnolle.Suunnittelun lähtökohtina ovat monipuolinen asuntotarjonta, uudenlaiset asuntotyypit ja muut innovatiiviset ratkaisut, asumisviihtyisyys ja mahdollisuudet sosiaalisiin kontakteihin. Alueella kiinnitetään erityistä huomiota ekologiseen suunnitteluun.

Yhdyshenkilöt
Aloittamispvm 18.11.2008
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (tekn.ltk 18.11.2008) 25.11.2008 - 9.12.2008
Luonnos (teknltk. 9.6.2009) nähtävillä 16.6.2009 - 14.8.2009
Ehdotus (tekn. ltk.19.10.2010 § 4458) nähtävillä 2.11.2010 - 2.12.2010
Kaava tullut voimaan (Kv 11.4.2011 § 41) 20.5.2011 -
Päättymispvm 20.5.2011  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Voimaan tullut asemakaava   1998.pdf   2 968 kt
Asemakaavan selostus   s1998.pdf   870 kt
Selostuksen liitteet   1998_asemakaavaselostuksen_liitteet_voimaan_tulleeseen_kaavaan.pdf   6 932 kt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8.09   OAS 31.8.09.pdf   313 kt 
*
2.6.2020 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi