Torinranta AM2063
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat I (Pokkinen) 
Nimi Torinranta AM2063
I kaupunginosan korttelia 35 sekä torialuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos (Torinranta)
Tunnus AM2063 <09972>
Kuvaus/tavoite

Asemakaavan muutostyö on käynnistetty MGP-Services Oy:n aloitteesta. Tavoitteena on muuttaa korttelin asemakaavaa siten, että se mahdollistaa alueen kehittämisen aloitteen tekijän hankesuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on kehittää Kauppatorin ja Aittatorin aluetta siten, että alueen vetovoima kasvaisi ympärivuotiseksi. Alueelle on tarkoitus sijoittaa majoitus- ja matkailupalveluita sekä ravintolatiloja.

Alueen suojellut rakennukset ja arvokas ympäristö tullaan huomioimaan suunnittelussa. Keskeisiä asioita suunnittelussa tulevat olemaan myös alueen jätehuolto ja muut huoltotilat.

Korttelin keskustaan ja lounaisosaan on tarkoitus sijoittaa uudisrakennus. Muu toiminta sijoittuu kauppahallin ja nykyisen ympäristöviraston väliselle alueelle. Aitat sijoitetaan siten, että ne muodostavat rantaan ehyen kokonaisuuden.

Asemakaava on tullut voimaan 20.9.2013.

Yhdyshenkilöt asemakaava-arkkitehti Mikko Törmänen puh. 044 703 2417, kaavasuunnittelija Tuula-Mari Kurikka puh. 044 703 2224 ja asiakasplavelu puh. 558 42400
Aloittamispvm 19.2.2009
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (tekn.ltk. 24.3.2009) nähtävillä 31.3.2009 - 16.4.2009
Luonnos (teknltk. 24.11.2009) nähtävillä 1.12.2009 - 12.1.2010
Ehdotus (tekn. ltk. 7.12.2010§ 540) nähtävillä 17.12.2010 - 28.1.2011
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 13.6.2011 -
Kaava on tullut voimaan 20.9.2013 -
Päättymispvm 20.9.2013  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Asemakaava 564-2063   2063.pdf   776 kt
Asemakaavan selostus   s2063.pdf   170 kt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   Torinranta_OAS.pdf   542 kt 
*
25.6.2018 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi