Hiukkavaaran keskus 564-2077
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Hiukkavaara 
Nimi Hiukkavaaran keskus 564-2077
Hiukkavaaran kaupunginosan osaa koskeva asemakaava (Hiukkavaaran keskus)
Tunnus 564-2077 Dnro 274/2014
Kuvaus/tavoite Hiukkavaaraan syntyy uusi kaupunginosa noin 20 000 asukkaalle, noin 10 000 asunnolle ja 1 800 työpaikalle. Alueesta rakennetaan pohjoisen kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen edelläkävijää, joka on yksityisille ja julkisille toimijoille kiinnostava näyteikkuna Oulusta maailmalle. Tavoitteena on persoonallinen, omaleimainen, moderni sekä kestävän kehityksen mukainen palvelu, asunto- ja työpaikka-alue, jolla on vahva identiteetti.

Hiukkavaaran kaupunginosa muodostuu useista asuinalueista. Tiivis kaupunkimainen asuin- ja palvelukeskittymä, Hiukkavaaran keskus, on neljäs kaavoitettavista alueista. Noin 115 hehtaarin laajuiseen keskukseen sijoittuu laajat kunnalliset ja yksityiset palvelut, työpaikkoja sekä monipuolista asumista noin 4 000 asukkaalle. Tulevaisuudessa Hiukkavaaran keskus palvelee noin 40 000 lähiseudun asukasta. Hiukkavaaran keskuksen suunnitteluun on tiivisti liittynyt Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli - INURDECO -kehittämishankeYhdyshenkilöt Kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi, puh. 044-7032425
Aloittamispvm 1.11.2011
Käsittelyvaiheet
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.1.2011 - 17.2.2011
Luonnos (yhdltk. 29.4.2014 § 233) nähtävillä 16.5.2014 - 19.6.2014
Ehdotus (yhd.tk.12.5.2015 § 190) nähtävillä 22.5.2015 - 22.6.2015
Muistutuksiin ja lausuntoihin vastaaminen (yhd.ltk. 29.9.2015 § 417) 29.9.2015 -
Hyväksyminen (kaupunginvaltuusto 9.11.2015 § 97) 9.11.2015 -
Kaava tullut voimaan 18.12.2015 -
Päättymispvm 18.12.2015  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Osallistumis ja arviointisuunnitelma   564-2077_17.4.2014_OAS_Hiukkavaaran keskus.pdf   384 kt
Yleissuunnitelmat ja taustamateriaalit   Linkki  
Inurdeco loppuraportti   Linkki  
Voimaantullut asemakaava   2077.pdf   3 559 kt
Asemakaavan selostus   2077 Asemakaavan selostus_voimaantullut.pdf   9 432 kt
Ote kaupunginvaltuuston 9.11.2015 § 97 pöytäkirjasta   Linkki   
*
12.8.2020 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi