Rommakkokatu 5, 564-2093
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat IV (Hollihaka) 
Nimi Rommakkokatu 5, 564-2093
IV kaupunginosan korttelin 2 tonttia nro 2 sekä puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos (Rommakkokatu, Nahkurinkatu), kaavatunnus AM2093.
Tunnus 564-2093 <1927/2010>
Kuvaus/tavoite

Asemakaavan muutostyö on käynnistetty As Oy Rommakko/ Kiinteistötahkolan aloitteesta. Hakijan tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se mahdollistaa voimassa olevan asemakaavan sallimaa tehokkaamman rakentamisen hyvien palveluiden läheisyydessä olevalle alueelle. Lisärakentaminen on tarkoitus toteuttaa rakentamalla kaikkiin kolmeen rakennukseen osittainen lisäkerros.

Lisäksi hakijan tavoitteena on muuttaa tontin pihajärjestelyjä tarkoituksenmukaisemmaksi pysäköinti- ja oleskelualueiden suhteen sekä vähentää tontin sisäistä liikennettä uusilla liittymäjärjestelyillä Nahkurinpuiston halki kulkevalta Nahkurinkadulta. Nahkurinkatu on tarkoitus merkitä kaavaan.

Asemakaavan muutostyön tavoitteena on myös kaavan ajanmukaistaminen käytössä olevien asemakaavamerkintöjen mukaiselle tasolle.

Aikataulu

Tavoitteena on asemakaavan voimaantulo vuoden 2012 aikana.

Yhdyshenkilöt Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Virpi Rajala, puh. 044 703 2422, suunnitteluavustaja Lea Mäkivierikko, puh. 044 703 2435 sekä asiakaspalvelu puh. 08 558 42400.
Aloittamispvm 17.1.2012
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tekn.ltk. 17.1.2012 § 25) nähtävillä 27.1.2012 - 10.2.2012
Luonnos (yhdltk. 12.5.2015 § 194) nähtävillä 26.5.2015 - 25.6.2015
Ehdotus (yhdltk. 1.9.2015 § 353) nähtävillä 8.9.2015 - 8.10.2015
Hyväksyminen (Kv 9.11.2015 § 100) valitusaika 13.11.2015 - 14.12.2015
Kaava tullut voimaan 18.12.2015 -
Päättymispvm 18.12.2015  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Ote Kvn 9.11.2015 § 100 pöytäkirjasta   Ote kvn 9.11.2015 §100 pöytäkirjasta.pdf   1 877 kt
Voimaantullut asemakaava   2093.pdf   306 kt
Asemakaavan selostus   564-2093_Rommakkokatu 5_ Asemakaavan selostus ja kartat_24.8.2015_hyväksytty.pdf   1 801 kt 
*
23.9.2021 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi