Varjakka 564-2206
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Salonpää 
Nimi Varjakka 564-2206
564-2206 Salonpään (142) kaupunginosan osaa koskeva asemakaava (VARJAKKA)
Tunnus 564-2206, 4355/2013
Kuvaus/tavoite Kaavatyön tavoitteena on ratkaista asemakaavatasoisesti alueen käyttö. Varjakasta tavoitellaan sekä Oulun seudun asukkaita, että matkailijoita palvelevaa virkistys- ja matkailukohdetta, jossa loma-asuntoalueet, yleinen virkistyskäyttö, kulttuurihistorian vaaliminen ja luonnonsuojelu muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.
Yhdyshenkilöt Kaavoitusarkkitehti Satu Piispanen puh. 040 643 3976 Suunnitteluavustaja Lea Mäkivierikko puh. 044 703 2435 ja Asiakaspalvelu puh. 050 316 6850.
Aloittamispvm 26.11.2013
Käsittelyvaiheet
Osallistumiis- ja arviointisuunnitelma (YHDLTK. 26.11.2013 § 599) 6.12.2013 - 9.1.2014
Luonnos (YHDLTK. 20.5.2014) nähtävillä 3.6.2014 - 15.8.2014
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   564-2206 OAS, päivitetty 26.11.2013.pdf   770 kt
Kilpailun voittanut työ   Kilpailuehdotus_Punos.pdf   2 337 kt
Asemakaavaluonnos   564_2206_luonnos_09052014.pdf   554 kt
LUONNOS; asemakaavan selostus ja karttaliitteet   564-2206 Asemakaavan selostusluonnos 9.5.2014.pdf   8 048 kt
Varjakan maankäytön ideasuunnitelma 3.6.2014   Ideasuunnitelma_A3_pieni.pdf   4 892 kt
Liikenteen ja Varjakantien järjestelyjen yleissuunnitelmaluonnos, 9.5.2014   Liikenteen YS_Luonnos 9.5.2014.pdf   1 249 kt 
*
28.5.2023 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi