Varjakka 564-2206
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Salonpää 
Nimi Varjakka 564-2206
564-2206 Salonpään (142) kaupunginosan osaa koskeva asemakaava (VARJAKKA)
Tunnus 564-2206, 4355/2013
Kuvaus/tavoite Kaavatyön tavoitteena on ratkaista asemakaavatasoisesti alueen käyttö. Varjakasta tavoitellaan sekä Oulun seudun asukkaita, että matkailijoita palvelevaa virkistys- ja matkailukohdetta, jossa loma-asuntoalueet, yleinen virkistyskäyttö, kulttuurihistorian vaaliminen ja luonnonsuojelu muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.
Yhdyshenkilöt Kaavoitusarkkitehti Suvi Korpinen puh. 050 379 3437, suunnitteluavustaja Lea Mäkivierikko puh. 044-703 2435 ja asiakaspalvelu puh. 050 316 6850.
Aloittamispvm 26.11.2013
Käsittelyvaiheet
Osallistumiis- ja arviointisuunnitelma (YHDLTK. 26.11.2013 § 599) 6.12.2013 - 9.1.2014
Luonnos (YHDLTK. 20.5.2014) nähtävillä 3.6.2014 - 15.8.2014
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   564-2206 OAS, päivitetty 26.11.2013.pdf   770 kt
Kilpailun voittanut työ   Kilpailuehdotus_Punos.pdf   2 337 kt
Asemakaavaluonnos   564_2206_luonnos_09052014.pdf   554 kt
LUONNOS; asemakaavan selostus ja karttaliitteet   564-2206 Asemakaavan selostusluonnos 9.5.2014.pdf   8 048 kt
Varjakan maankäytön ideasuunnitelma 3.6.2014   Ideasuunnitelma_A3_pieni.pdf   4 892 kt
Liikenteen ja Varjakantien järjestelyjen yleissuunnitelmaluonnos, 9.5.2014   Liikenteen YS_Luonnos 9.5.2014.pdf   1 249 kt 
*
26.4.2019 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi