Isokadun liikennejärjestelyt
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat I (Pokkinen) 
Nimi Isokadun liikennejärjestelyt
Isokadun katusuunnitelma välillä Saaristonkatu-Pakkahuoneenkatu ja liikennejärjestelyt välillä Pakkahuoneenkatu- Heikinkatu
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Hyväksyttävä katusuunnitelma käsittää Isokadun välillä Saaristonkatu-Pakkahuoneenkatu ja Kauppurienkadun välillä Isokatu-Uusikatu. Katusuunnitelma liittyy Galleria- ja Hammar-kortteleiden kehittämiseen.

Katusuunnitelmaan sisältyy jo hyväksytty Kauppurienkadun suunnitelma välillä Isokatu-Uusikatu (yhdyskuntalautakunta 26.2.2013 § 130), joka on hyväksytty kaupungininsinöörin päätöksellä 21.3.2013.

Isokatu ja osa Kauppurienkadun katualueesta on kaavoitettu kävelykaduksi vuonna 2005 (KV 12.12.2005). Galleria-korttelin kaavamuutos on tullut voimaan 9.3.2012 (KV 23.1.2012 § 12). Kaavamuutos sallii maanalaisen ja valokatteisen tilan rakentamisen Isokadun katualueelle. Hammar-korttelin kaavamuutos on ehdotusvaiheessa (yhdyskuntalautakunta 8.4.2014 § 192) ja se sallii ajoluiskan rakentamisen Isokadulle välille Saaristonkatu - Kauppurienkatu.

Isokatu muuttuu kävelykaduksi välillä Saaristonkatu - Pakkahuoneenkatu ja Kauppurienkatu osittain välillä Isokatu-Uusikatu. Kadun ulkonäkö on peruskorjatun Rotuaarin mukainen. Galleria-korttelin kauppakeskuksen rakentamisen yhteydessä Isokadulle välille Kauppurienkatu-Pakkahuoneenkatu rakennetaan valokatteinen ja lämmin katutila, jonka ulkonäkö on sovitettu kävelykadun ulkonäköön huomioiden kuitenkin tilan erityisvaatimukset arkkitehtuurin ja puhtaanapidon osalta. Katettu katutila rakennetaan tässä vaiheessa kaavan sallimaa aluetta pienempänä vain kauppakeskuksen kohdalle. Katetun tilan Pakkahuoneenkadun puoleiseen päähän rakennetaan katuaukio, joka on myöhemmin muutettavissa osaksi katettua aluetta.

Katusuunnitelmassa on esitetty ajoluiskan sijainti katutilassa.

Kävelykatualueelle rakennetaan sulanapitojärjestelmä ja alueelle sijoitetaan polkupyörien pysäköintipaikkoja noin 250 kpl sekä tekniset liittymät jäätelökioskille.

Isokadun rakentamiseen sisältyy kunnallistekniikan, katurakenteen, kuivatuksen, valaistuksen, katupinnoitteiden ja kadunkalusteiden uusiminen.

Isokadun liikennejärjestelyt välillä Pakkahuoneenkatu-Heikinkatu koskevat kadun muuttamista kaksisuuntaiseksi.

Katusuunnitelman muutos, Yhdltk. 8.12.2015:

Muutetaan Isokadun katusuunnitelmaa (yhdyskuntalautakunta 20.5.2014 § 285) niin, että korttelin Pakkahuoneenkadun puoleiseen päähän jäävä lyhyt katujakso muutetaan kävelykaduksi ja katuosalle rakennetaan sulanapito.

Yhdyshenkilöt Suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma p. 044 703 2114
Projekti-insinööri Jukka Aitto-oja p. 044 703 2120
Katu- ja viherpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 13.5.2014
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 20.5.2014 -
Nähtävillä 23.5.2014 - 9.6.2014
Yhdyskuntalautakunta 8.12.2015 -
Nähtävillä 15.12.2015 - 8.1.2016
Yhdyskuntalautakunta 26.1.2016 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Kaupungininsinööri 10.06.2014 § 222, Yhdyskuntalautakunta 26.1.2016 § 35
Liitteet
Isokatu välillä Saaristonkatu-Pakkahuoneenkatu ja Kauppurienkatu välillä Isokatu-Uusikatu    
   
Sijaintikartta   Sijaintikartta-Isokatu.pdf   268 kt
Ote asemakaavasta   Isokatu_kaava.pdf   80 kt
Suunnitelmakartta ja poikkileikkaukset   K2-1_Isokatu_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 275 kt
   
Isokadun liikennejärjestelyt välillä Pakkahuoneenkatu-Heikinkatu    
   
Suunnitelmakartta   K2-1_Suunnitelmakartta.pdf   737 kt
   
Katusuunnitelman muutos:    
   
Ote asemakaavasta   Isokatu_kaava.pdf   80 kt
Suunnitelmakartta   K2-1_Isokatu_jatko_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   324 kt 
*
23.5.2018 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi