Poikkimaantie AAM1931
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Oulunsuu  Knuutila  Kirkkokangas  Saarela 
Nimi Poikkimaantie AAM1931
Poikkimaantien yleissuunnitelman hyväksymiskäsittely sekä Kaukovainion kaupunginosan liikennealuetta, Oulunsuun ja Knuutilan kaupunginosien katu-, lähivirkistys-, puisto-, suojaviher- ja vesialuetta, Kirkkokankaan kaupunginosan korttelin 29 osaa sekä katu-, suojaviher-, hautausmaa- ja vesialueita sekä Saarelan kaupunginosan korttelia 8, kortteleiden 1 ja 32 osia sekä katu-, lähivirkistys-, suojaviher-, liikenne- ja vesialuetta koskeva asemakaavan muutos ja asemakaava osalle Oulunsuun, Kirkkokankaan ja Saarelan kaupunginosia
Tunnus AAM1931 <054033>
Kuvaus/tavoite Poikkimaantielle välille Kainuuntie (vt 22) - Vaalantie (mt 8300) tehdään yleissuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään em. katuyhteyden, siihen liittyvien liikennejärjestelyjen ja Oulujoen ylittävän sillan tilavaraukset asemakaavoitusta varten. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista jokivarressa olevalle kaavoittamattomalle alueelle. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Oulujoen ylittävän liikenneverkon täydentäminen ja toimivuuden turvaaminen yleiskaavan mukaisesti. Joen ylitys suunnitellaan hyvän laatutason pääkatuyhteytenä, johon liittyy sen vaikutusalueella ajoneuvoliikenteen, kevyen liikenteen,
Yhdyshenkilöt Lisätietoja antavat asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo puh. 044 703 2439, kaavasuunnittelija Jouko Hyttinen puh. 044 703 2420, suunnitteluavustaja Toini Vesterelve puh. 558 42433 ja asiakaspalvelu puh. 558 42400.
Aloittamispvm 25.2.2005
Käsittelyvaiheet
Luonnos nähtävillä (tekninen lautakunta 11.4.2006) 21.4.2006 - 12.5.2006
Ehdotus nähtävillä (tekninen lautakunta 16.1.2007) 23.1.2007 - 22.2.2007
Kaava tullut osittain voimaan (Kv 22.10.2007) 2.11.2007 -
Kaava tullut voimaan (KHO 27.1.2010) 23.3.2010 -
Päättymispvm 23.3.2010  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto18.6.2007 § 71
Liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   Poikkimaantien.pdf   2 136 kt
Ehdotus, pohjoispuoli (H)   1931_SIVU_H.pdf   1 754 kt
Ehdotus, eteläpuoli (I)   1931_SIVU_I.pdf   2 607 kt
Ehdotus, merkinnät (J)   1931_SIVU_J.pdf   83 kt
Yleissuunnitelma (K)   1931_SIVU_K.pdf   168 kt
Yleissuunnitelma, pituusleikkaus (L)   1931_SIVU_L.pdf   99 kt
Asemakaavan muutoksen voimaantulokartta   1931_voimaantulo.pdf   225 kt

Karttalinkki 
*
27.6.2019 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi