Leväsuon sähköasema 564-2254
Suunnitelman laji Asemakaava
Kaupunginosat Rusko 
Nimi Leväsuon sähköasema 564-2254
Ruskon kaupunginosan korttelia 22 sekä puisto- ja suojaviheralueita koskeva asemakaavan muutos (Leväsuon sähköasema)
Tunnus 564-2254
Kuvaus/tavoite Vireille tullut asemakaavanmuutos on käynnistetty Fingrid Oyj:n ja maanomistajan aloitteesta. Sähköasemalle on tarpeen tehdä peruskunnostus, joka on suunniteltu tehtäväksi siten, että nykyinen kytkinkenttä korvataan kaasueristeisellä kytkinlaitosrakennuksella. Samassa yhteydessä voimajohtojen linjauksia kytkinlaitoksen läheisyydessä on tarpeen osittain muuttaa.

Samassa yhteydessä tutkitaan, voidaanko Kuusamontien puoleisen tontin osan maankäyttöä tehostaa kehittämällä teollisuustoimintaa alueella esim. konesalitoimintojen sijoittumisella alueelle.

Yhdyshenkilöt Asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo puh. 044 703 2439
Kaavasuunnittelija Päivi Markuksela puh. 050 430 3319
Suunnitteluavustaja Anita Koivikko puh. 044 499 3352
Aloittamispvm 12.1.2016
Käsittelyvaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (yhdltk.12.1.2016 § 1) nähtävillä 26.1.2016 - 25.2.2016
Luonnos (yhdltk 9.5.2017 § 312) nähtävillä 30.5.2017 - 29.6.2017
Ehdotus (yhdltk 12.12.2017 § 645) nähtävillä 5.1.2018 - 5.2.2018
Ehdotus (yhdltk. 27.2.2018 § 109) uudelleen nähtävillä 16.3.2018 - 16.4.2018
Hyväksyminen (Kv 14.5.2018 § 56) valitusaika 18.5.2018 - 25.6.2018
Kaava tullut voimaan 26.6.2018 -
Päättymispvm 26.6.2016  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Liitteet
OAS, ote yhdyskuntalautakunnan pöytäkirjasta 12.1.2016 § 1   Ote yhdyskuntalautakunnan pöytäkirjasta 12.1.2016 §1.pdf   1 626 kt
Ote Kvn 14.5.2018 § 56 pöytäkirjasta   Ote Kvn 14.5.2018 § 56 pöytäkirjasta.pdf   97 kt
Selostus_voimaantullut   s2254.pdf   2 432 kt
Voimaantullut asemakaava   2254_voimaan_26.6.2018.pdf   1 350 kt
Muurin perustaminen   2254 170404_muurin perustaminen.pdf   248 kt
Hulevesitarkastelu   2254 Rusko_hulevesitarkastelu.pdf   3 456 kt 
*
27.6.2019 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi