Hiukkavaaran keskuksen 1. vaiheen katu- ja ympäristösuunnitelmat
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat Hiukkavaara 
Nimi Hiukkavaaran keskuksen 1. vaiheen katu- ja ympäristösuunnitelmat
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Katu- ja viherpalvelut lähettää hyväksymiskäsittelyyn Hiukkavaaran keskuksen ensimmäisen rakennusvaiheen katu- ja ympäristösuunnitelmat ja kenttien ja ulkoilureittien suunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman 2016-2020 asuntotuotantotavoitteeseen.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, kevyen liikenteen väylien, puistopolkujen ja viheralueiden sekä Raitotien alittavan kevyen liikenteen sillan suunnitelma. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy liikuntapalveluiden tilaama kahden kentän ja ulkoilutareittien suunnitelma.

Hiukkavaaran keskuksen asemakaava on saanut lainvoiman 15.12.2015.

Suunnittelutyö on käynnistynyt toukokuussa 2015. Suunnitelmat perustuvat asemakaavoituksen yhteydessä laadittuun liikenteen, katujen, ympäristön ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmaan. Suunnittelussa on huomioitu jo rakenteilla olevan Hiukkavaaran monitoimitalon ja alueen asemaakaavoituksessa mukana olleen kolmen rakennusliikkeen suunnitelmat.

Hiukkavaaran keskuksen ensimmäisen rakennusvaiheen rakennustöiden aloitus sisältyy tämän vuoden katurakennusohjelmaan. Rakennustyöhön sisältyy mm. Hiukkavaaran monitoimitaloa palveleva kunnallistekniikka ja katuyhteydet.

Suunnitelman sisältö on pääpiirteissään seuraavanlainen:
Raitotie jatkuu parhaillaan rakenteilla olevan Poikkimaantien jakeena keskukseen ja liittyy kiertoliittymällä keskuksen läpi menevään Hiukkavaarankatuun. Tonttikadut, joiden varteen asuntokorttelit rakennetaan, liittyvät Hiukkavaarankatuun. Asuntokortteleiden väliin rakennetaan kevyen liikenteen väylästö, joka jatkuu keskuksen eteläosan Soittajan- ja Vaskikankaan alueelle. Alueen sisälle jäävä Valkiaisjärventie muutetaan kevyen liikenteen väyläksi. Hiukkavaaran monitoimitalon länsipuolelle rakennetaan keskusleikkipuisto. Monitoimitalon itäpuolelle rakennetaan kivituhkakenttä ja tekonurmikenttä, joiden vierestä alkaa uusi, alueen olevaan reitistöön liittyvä ulkoilureitti.


Yhdyshenkilöt Suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma p. 044 703 2114
Katu- ja viherpalvelut, Solistinkatu 2
sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 31.3.2016
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 5.4.2016 -
Nähtävillä 12.4.2016 - 26.4.2016
Yhdyskuntalautakunta 24.5.2016 -
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 24.5.2016 § 224
Liitteet
Sijaintikartta   Hiukka_sijaintikartta.pdf   814 kt
Ote asemakaavasta   Hiukka_asemakaavaote.pdf   959 kt
Yleiskartta   K1-1_Yleiskartta.pdf   2 224 kt
Katusuunnitelma 1   K2-1_Hiukkavaara_Korkeudet ja kuivatus.pdf   2 563 kt
Katusuunnitelma 2   K2-2_Hiukkavaara_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   2 168 kt
Katusuunnitelma 3   K2-3_Hiukkavaara_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 949 kt
Katusuunnitelma 4   K2-4_Hiukkavaara_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 403 kt
Katusuunnitelma 5   K2-5_Hiukkavaara_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 270 kt
Katusuunnitelma 6   K2-6_Hiukkavaara_Korkeudet_ja_kuivatus.pdf   1 806 kt
Katusuunnitelma 7   K2-7_Hiukkavaara_Korkeudet ja kuivatus.pdf   1 186 kt
Katusuunnitelma 8   K2-8_Hiukkavaara_Korkeudet ja kuivatus.pdf   1 930 kt
Ympäristösuunnitelma 1   K5-1_Hiukkavaara.pdf   1 538 kt
Ympäristösuunnitelma 2   K5-2_Hiukkavaara.pdf   991 kt
Ympäristösuunnnitelma 3   K5-3_Hiukkavaara.pdf   988 kt
Ympäristösuunnitelma 4   K5-4_Hiukkavaara.pdf   778 kt
Ympäristösuunnitelma 5   K5-5_Hiukkavaara.pdf   812 kt
Ympäristösuunnitelma 6   K5-6_Hiukkavaara.pdf   2 471 kt
Ympäristösuunnitelma 7   K5-7_Hiukkavaara.pdf   828 kt
Ympäristösuunnitelma 8   K5-8_Hiukkavaara.pdf   1 360 kt
Keskusleikkipuisto   K5-9_Keskusleikkipuisto.pdf   1 667 kt
Poikkileikkaukset 1   K4-1_Tyyppipoikkileikkaukset.pdf   584 kt
Poikkileikkaukset 2   K4-2_Tyyppipoikkileikkaukset.pdf   116 kt
Poikkileikkaukset 3   K4-3_Tyyppipoikkileikkaukset.pdf   107 kt
Sillan yleispiirustus   S1_Valkiaisjärvenpolun_AKK_Pääpiirustus.pdf   476 kt
Piirustusluettelo   Sisluettelo_Hiukkavaara.pdf   10 kt 
*
6.6.2020 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi