Pohjoinen alikäytävä
Suunnitelman laji Katusuunnitelma
Kaupunginosat II (Vaara)  VI (Myllytulli)  Intiö  Raksila 
Nimi Pohjoinen alikäytävä
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Pohjoisen alikäytävän katusuunnitelmat ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyyn. Hanke liittyy Liikenneviraston käynnistämään ratasillan uusimishankkeeseen. Yhdessä tällä hetkellä käynnissä olevien Rautatienkadun ja Tulliväylän parantamisten kanssa Pohjoisen alikäytävän parantamisella saadaan alueen liikenneolosuhteisiin parannusta ja kuivatusongelmat poistettua.

Liitteenä esittelyteksti.

Yhdyshenkilöt Projekti-insinööri Jukka Aitto-oja p. 044 703 2120,
Katu- ja viherpalvelut, Solistinkatu 2.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Aloittamispvm 30.8.2016
Käsittelyvaiheet
Yhdyskuntalautakunta 6.9.2016 -
Nähtävillä 13.9.2016 - 27.9.2016
Päättymispvm  
Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 18.10.2016 § 448
Liitteet
Esittelyteksti   Pohjoisen-alikulun-katusuunnitelma-yhltk060916.pdf   56 kt
Sijaintikartta   Sijainti opaskartalla_Pohj_akk.pdf   2 490 kt
Ote asemakaavasta   Ote asemakaavasta.pdf   361 kt
Yleiskartta   Pohj.alik_yleiskartta_Yl1.pdf   1 061 kt
Suunnitelmakartta 1   R-5400_3_Suunnitelmakartta_1.pdf   600 kt
Suunnitelmakartta 2   R-5401_3_Suunnitelmakartta_2.pdf   293 kt
Poikkileikkaukset   R-5402_3 Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset.pdf   197 kt
Ympäristösuunnitelma 1   R-5403-3_Ymparistosuunnitelma_1.pdf   1 574 kt
Ympäristösuunnitelma 2   R-5404-3_Ymparistosuunnitelma_2.pdf   658 kt
S1 Heikinkadun alikulkusilta, yleispiirustus   Heikinkadun aks_4035-1.pdf   347 kt
S2 Heikinkadun kevyen liikenteen silta, yleispiirustus   S2 Heikinkadun kvl-silta.pdf   278 kt
Tukimuurit 1 ja 2, yleispiirustus   R-5406_2_Tukimuuri_1_ja_2.pdf   1 410 kt
Tukimuurit 3 ja 4, yleispiirustus   R-5407_2_Tukimuuri_3_ja_4.pdf   1 305 kt
Pituusleikkaukset:    
Pit1, K1 Kajaanintie   Pit1_K1 Kajaanintie.pdf   93 kt
Pit2, K2 Ratakatu   Pit2_K2_Ratakatu.pdf   79 kt
Pit3, J1a   Pit3_J1a.pdf   90 kt
Pit4, J1b   Pit4_J1b.pdf   91 kt
Pit5, J4   Pit5_J4.pdf   94 kt
Sisällysluettelo   Sisällysluettelo_katupiirustukset_Pohjoinen_akk.pdf   24 kt 
*
22.10.2020 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi