Raitotie välillä Haukiputaantie - Kuusamontie
Suunnitelman laji Yleissuunnitelma
Kaupunginosat Pateniemi  Kaijonharju  Kuivasjärvi 
Nimi Raitotie välillä Haukiputaantie - Kuusamontie
Raitotie välillä Haukiputaantie - Kuusamontie, toimenpideselvitys
Tunnus
Kuvaus/tavoite

Raitotie on Oulun pääkatuverkon tärkeä osa, jonka merkitys on erityisesti viime aikoina korostunut Kuivasrannan ja Ritaharjun rakentumisen myötä. Raitotie yhdistää Pateniemen, Kuivasrannan ja Korvensuoran kaupunginosat toisiinsa. Samalla se yhdistää neljä yleistä tietä eli Haukiputaantie (mt 847), Pohjantie (vt 4), Alakyläntie ja Kuusamontie (vt20). Yhteys jatkuu tulevaisuudessa Hiukkavaaran suuntaan.

Kaupungin ja kaupunkiseudun kasvu heijastuu päätieverkolle liikenteen lisääntymisenä. Raitotiellä on lisäksi merkittävästi raskasta liikennettä johtuen mm. kiviaineskuljetuksista. Tämän seurauksena liikenteen haitat erityisesti Kuivasjärven vanhan asutuksen kohdalla ovat lisääntyneet.

Jotta Raitotien liikennöitävyydestä ja liikenneturvallisuudesta voidaan jatkossakin huolehtia sekä vähentää liikenteen aiheuttamia haittoja asumiselle, on tekninen keskus yhteistyössä tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa käynnistänyt Raitotien toimenpideselvityksen laatimisen. Kyseessä on yleissuunnitelma, jonka perusteella voidaan laatia tarkemmat toteutussuunnitelmat ja arvioida tarvittavien ja mahdollisten toimenpiteiden vaikutuksia ja kustannuksia.

Työ on aloitettu perusselvitysten tekemisellä, liikennelaskennoilla sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella maankäyttö- ja rakennuslakia soveltaen.

Työn lähtökohtia ja ensimmäisiä suunnitelmaluonnoksia esiteltiinn yleisötilaisuudessa keskiviikkona 20.2.2008 klo 18-20 Pöllökankaan koululla.

Yhdyshenkilöt Oulun kaupunki, tekninen keskus Erkki Martikainen p. 044 7032113 Pl 32 (Uusikatu 26) 90015 OULUN KAUPUNKI, sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun tiepiiri, Risto Leppänen p. 0204 226820, Pl 261 (Veteraanikatu 5) 90101 OULU, sähköposti: etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi

Ramboll Finland Oy, Matti Jäntti p. 020 755 7073, Kiviharjuntie 11 90220 OULU, sähköposti: etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Aloittamispvm 1.8.2007
Käsittelyvaiheet
Tekninen lautakunta 15.1.2008 -
Yleisötilaisuus Kuivasjärvellä, Pöllökankaan koululla 20.2.2008 - 20.2.2008
Yleisötilaisuus Kuivasjärvellä, Pöllökankaan koululla 11.6.2008 - 11.6.2008
Tekninen lautakunta 13.1.2009 -
Nähtävillä 16.1.2009 - 30.1.2009
Päättymispvm  
Hyväksyjä Tekninen lautakunta
Liitteet
   
Raitotien osallistumis- ja arviointisuunnitelma   Raitotie_OAS.pdf   406 kt
Yleisötilaisuuden 20.2.2008 aineistoa    
Lähtötilanneanalyysit ja liikenne ennuste   Lahtotilanne_ja_liik_ennuste.pdf   1 091 kt
Yleista raitotien toimenpideselvitys   Yleista_raitotien_tp_selvitys.pdf   1 201 kt
Yleiskaavan periaatteet   Yleiskaavoituksesta.pdf   457 kt
Kevyen liikenteen verkko - Raitotie   Kevyen liikenteen verkko_Raitotie.pdf   1 595 kt
Liikenteellinen periaateratkaisu, luonnokset 1 ja 2   Liikenne_periaateluonnokset_1_2.pdf   3 239 kt
Raitotie-Alakyläntie liittymä vaihtoehdot   Raitotie_Alakyläntie_vaihtoehdot.pdf   408 kt
Alatalontie kanavointi ja kiertoliittymä   Alatalontie_kanavointi_ja_kierto.pdf   387 kt
Kalikkatien kanavointi ja kiertoliittymä   Kalikkatien_kanavointi_ja_kiertol.pdf   451 kt
Pöllöntien nyk kanavointi ja kiertoliittymä   Pöllöntien_nyk_kanavointi_ja_kiertol.pdf   496 kt
Saikkosentie kanavointi ja kiertoliittymä   Saikkosentie_kanavointi_ja_kiertol.pdf   422 kt
Päivämelu 2007, Kuvat 1,2 ja suojaustarve   Paivamelu_2007.pdf   563 kt
Päivämelu 2030, Kuvat 1,2 ja suojaustarve   Paivamelu_2030.pdf   587 kt
Yleisötilaisuuden 11.6.2008 aineistoa    
Raitotien ympäristösuunnitelma luonnos 8s   Raitotie_ymparistosuun.luonnos.pdf   3 458 kt
Raitotien liikenne yleisperiaate luonnos 2s   Raitotie_liikenne_yleisp_luonnos.pdf   3 834 kt
Raitotien tekniset järjestelyt luonnos 7s   Raitotie_tekniset_jarjestelyt_luonnos.pdf   3 264 kt
Tietoa liikennemelusta   melusta_tieh_kirj.pdf   1 044 kt
Suunnitelmavideo   Linkki  
Raportti tekninen lautakunta 13.1.2009:    
Raitotien toimenpideselvitys nykytila   Raitotien toimnpideselvitys_nykytila.pdf   5 003 kt
Raitotien toimenpideselvitys suunnitelmateksti   Raitotien toimenpideselvitys_osa2.pdf   6 263 kt
Raitotien toimenpideselvitys piirustukset ja taulukot   Raitotien toimenpideselvitys_piir_ taul.pdf   3 501 kt 
*
30.5.2020 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teke.palaute@ouka.fi