RÄYSTÄSPÄÄSKY
Delichon urbica

 

Yleistä. Räystäspääskyn tieteellinen nimi (urbica = kaupunkiin kuuluva) kertoo, että se on tiiviisti kulttuurilaji. Sen tiedetään pesivän asutuksen ulkopuolella vain muutamilla kalliojyrkänteillä. Yleensä räystäspääsky pesii kolonioissa. Haarapääskyn tapaan se valitsee asuinpaikakseen erilaiset rakennukset, joiden ulkoseinustoille se rakentaa savesta pesänsä. Pesän kohtalona on usein kuitenkin ennenaikainen putoaminen tai tuhoutuminen jonkin pedon vuoksi. Tilannetta voi helpottaa tekopesien avulla. Myös räystäspääsky on haarapääskyn tapaan kärsinyt viime vuosikymmenien aikana tapahtuneista maatalouden muutoksista. Perinteisten pesäpaikkojen ohella räystäspääsky on omaksunut ennakkoluulottomasti uudet pesäpaikat itselleen. Näitä ovat mm. huoltoasemien tankkauskatokset, erilaiset katosrakenteet ja varastorakennukset. Paikkauskollisena lajina se palaa entisille pesäpaikoilleen vuodesta toiseen. Räystäspääskyjen kannan kuitenkin arvellaan taantuneen 1970-luvulta lähtien etenkin Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomen kannan arvellaan pysyneen melko vakaana. Koko Suomessa pesii noin 120 000 paria.

Esiintyminen. Räystäspääskyn levinneisyys on Oulussa hyvin samankaltainen kuin haarapääskyn. Räystäspääsky pesii kuitenkin harvemmissa paikoissa kuin haarapääsky, mutta pesimispaikoilla on yleensä aina useamman parin kolonia. Atlaskartoituksessa todettiin varma pesintä 33 atlasruudulta, joista vain kuudelta paikalta ilmoitettiin parimäärä. Suurin ilmoitettu kolonia oli kuuden kolonian aineistossa 25 parin suuruinen ja keskiarvokolonian koko oli 9,8 paria. Suurin kolonia sijaitsi Nuottasaaren alueella. Vuosia käytössä olleita pesimispaikkoja ydinkeskustan alueella ovat mm. Kontinkankaan alue (noin 10 paria), Toppilan satama-alue (noin 15 paria) ja Kemiran tehdasalue (noin 10 paria). Ainakin Kontinkankaan alueella räystäspääskyn pesintää on yritetty estää peittämällä pesimispaikat. Maaseudulla pesintöjä todettiin etenkin Sanginjoen alueen maataloissa. Koko Oulun alueen pesivän parimäärän voidaan arvioida olevan 250–350 paria eli pesimispaikkoja on noin 30–40.

räsytäspääsky, piirros Hanna Aalto

Räystäspääsky

House Martin

Hussvala

 

teksti: Teppo Mutanen

piirros: Hanna Aalto

 

pesimishavaintokartta vuosilta 1997-1999

atlaskartoituksen pääsivulle

*