NÄRHI
Garrulus glandarius

 

Yleistä. Mikä onkaan koreampi lintu kuin närhi, yleisväriltään harmaanpunertava, siivillä kirkkaansinistä ja valkoista, yläperä hohtavan valkoinen ja pyrstö musta? Erikoista ulkonäössä ovat myös leveä viiksijuova ja töyhdöksi kohoavat päälaenhöyhenet. Närhen mielielinympäristöä ovat tiheät korpikuusikot, mutta sen voi tavata myös männiköistä ja sekametsistä. Taajamia ja kaupunkeja se välttää, eikä se ole täällä kaupungistunut Keski-Euroopan tapaan. Pesimisen närhi aloittaa jo varhain keväällä. Sen lavertelevaa laulua voi päästä kuulemaan maalis-huhtikuun vaihteessa. Pesimisaikaan se on hyvin hiljainen piileskelijä. Vasta myöhemmin syksyllä poikueiden ollessa jo lennossa, sen huomaa taas helposti. Se varastoi syksyllä ruokaa. Tällöin ja myöhemmin talvella se käy mielellään ruokintapaikoilla. Metsätalous on luonut närhelle lisääntyvässä määrin hyviä pesimiskuusikoita. Kannat ovat kuitenkin pienentyneet selvästi muutamassa vuosikymmenessä. Syynä saattavat olla maaseutuasutuksen ja avotunkioiden katoaminen sekä näistä johtuva talvinen ravintopula. Nykykannaksi arvioidaan noin 140 000 paria.

Esiintyminen. Atlaskartan mukaan närhi karttaa Oulun asuttuja alueita. Keskustaa lähimpänä oleva muutaman parin vakituinen närhikanta asustelee Hiirosen–Iinatin yhtenäisellä metsäalueella. Asutusalueiden ulkopuolella närhiä havaittiin lähes joka ruudulla. Atlaskartoituksessa närhen pesinnän varmistaminen oli vaikeaa. Pesintä varmistettiin vain kuudella atlasruudulla. Mahdollisia tai todennäköisiä pesintöjä havaittiin kuitenkin 47 ruudulla. Asutusalueilla suoritetuissa kartoituslaskennoissa närheä ei tavattu. Linjalaskennat antoivat Oulun metsäalueen parimääräksi 75–120 paria. Kannassa ei ole havaittavissa muutoksia pitemmällä aikajaksolla.

piirros: Hanna Aalto

Närhi

Jay

Nötskrika

 

teksti Teppo Mutanen

piirros Hanna Aalto

 

pesimishavaintokartta vuosilta 1997-1999

atlaskartoituksen pääsivulle

*