KÄENPIIKA
Jynx torquilla

 

Yleistä. Käenpiika on kottaraisen ohella ainoa kolopesijä, joka puhdistaa pesänsä ennen pesintää. Saattaapa se puhdistustyössään samalla tuhota muiden kolopesijöiden jo aloittamat pesinnät. Vaaran uhatessa tämä “pieni vääntelijä” (=torquilla) kiertelee ruumistaan käärmemäisesti pelotellakseen viholliset tiehensä. Sen ruokavalio koostuu suurimmalta osalta muurahaisista. Käenpiian reviirin löytää useimmiten sen pikkutikkaa muistuttavasta 8–12-tavuisesta piipityksestä. Molemmat sukupuolet piipittävät, mutta ääntely on hyvin oikullista. Vain silloin tällöin se intoutuu lyhytkestoiseen huuteluun, minkä jälkeen se saattaa olla loppupäivän hiljaa. Kesäkuussa pesinnän alettua sen ääntelyä ei juurikaan enää kuule. Suomen käenpiikakannaksi on arvioitu 25 000 paria. Kannan taantumisen vuoksi laji on luokiteltu vaarantuneeksi.

Esiintyminen. Atlaskartoituksissa käenpiiasta tehtiin vain 12 havaintoa 10 atlasruudun alueelta. Vuonna 1997 havaintoja tehtiin neljä, vuonna 1998 kuusi ja vuonna 1999 vain kaksi. Pesintä varmistettiin vain Pateniemessä. Lisäksi todennäköiset pesinnät todettiin Posanperällä ja Sääskensuolla. Pesimäpiirikseen käenpiika valitsee soiden laitametsiköitä ja kaupungin metsäsaarekkeita, joissa on sopivia keloja. Kaupungin ydinkeskustassa käenpiika ei pesi. Todennäköisesti joitakin metsäalueen reviirejä jäi löytymättä. Runsauslaskentojen perusteella Oulun kaupunkialueen pesiväksi parimääräksi voidaan arvioida 3–5 paria.

Historia. Käenpiian levinneisyysraja on jo pitkään ulottunut Oulun korkeudelle saakka. Tästä todisteena ovat mm. Kuusamon kaksi pesälöytöä vuodelta 1888, samoin Iissä ja Pudasjärvellä käenpiika on tavattu jo 1800-luvulla. Myös Kivirikko mainitsee pohjoisimpina pesimäpaikkoina Oulun ja Kuusamon.

käenpiika, piirros Hanna Aalto

Käenpiika

Wryneck

Göktyta

 

teksti: Teppo Mutanen

piirros: Hanna Aalto

 

pesimishavaintokartta vuosilta 1997-1999

atlaskartoituksen pääsivulle

*