PIKKUKÄPYLINTU
Loxia curvirostra

 

Yleistä. Pikkukäpylintu on Suomessa esiintyvistä kolmesta käpylintulajista runsaslukuisin ja laajimmalle levinnyt – se esiintyy lähes koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Se on kuusen siemeniin erikoistunut ravintospesialisti, ja lajin yksilöiden lukumäärä sekä pesiminen riippuu vahvasti kuusen siemensadosta. Suomessa ei ole merkkejä lajin pitkäaikaisista kannanmuutoksista. Suomen keskimääräiseksi kannaksi on arvioitu noin 220 000 paria. Käpylinnut ovat atlaskartoituksissa hyvin ongelmallinen linturyhmä. Ne ovat sopeutuneet pesimään aikaisin keväällä, jopa helmi-maaliskuussa, ennen kuin kävyt aukeavat ja pudottavat siemenensä. Pikkukäpylintu tekee useimmiten pesänsä kuusikoiden laiteille kuiviin männiköihin. Touko-kesäkuussa atlaskartoituksen tehokkaimpaan aikaan maastossa näkee jo lentopoikueita emoineen, jotka voivat kulkea jo pitkiäkin matkoja synnyinseudultaan. Lisäksi pikku- ja isokäpylinnut ovat ääniensä perusteella hyvinkin vaikeita erottaa toisistaan. Käpylintujen atlaskarttoja on siis tulkittava suuremmalla varovaisuudella kuin monien muiden lajien.

Esiintyminen. Oulussa pikkukäpylintuja havaittiin 35 atlasruudussa, jotka painottuvat itäisen ja pohjoisen Oulun metsäalueille. Keskustaa lähimmät pesintään viittaavat havainnot tehtiin Hiukkavaarassa ja Hietasaaressa. Vain Pilpasuolla varmistettiin pesintä. Laskentojen perusteella Oulussa pesii 220–350 pikkukäpylintuparia.

pikkukäpylintu, piirros Hanna Aalto

Pikkukäpylintu

Crossbill

Mindre korsnäbb

 

teksti: Sami Timonen

piirros: Hanna Aalto

 

pesimishavaintokartta vuosilta 1997-1999

atlaskartoituksen pääsivulle

*